budynek przedszkola

Organizacja dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci MP Nr 26 w Siedlcach

Czas trwaniaWykonywane czynności
6:00 – 8:10Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).
Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8:10 – 8:30Zabawa ruchowa.
Przygotowanie do śniadania.
8:30 – 9:00Śniadanie.
9:00 – 10:00Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10:00 – 11:15Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne.
11:15 – 11:30Przygotowania do obiadu. Zabiegi higieniczne.
11:30 – 12:00Obiad.
12:00 – 14:00·  Leżakowanie- (grupy młodsze) ·  Ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające, zabawy dydaktyczne, ·  Ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).
Zabawy dowolne w Sali lub na placu przedszkolnym- dzieci starsze.
14:00 – 14:30Zabawa ruchowa.
Przygotowania do podwieczorku
14:30 – 15:00Podwieczorek.
15:00 – 17:00Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.