budynek przedszkola

Informacje o przedszkolu

Miejskie Przedszkole Nr 26  w Siedlcach istnieje od września 1989r.

portret Janina Krzemińska

Dyrektorem prowadzącym nasze przedszkole była Janina Krzemińska- zasłużony nauczyciel, całym sercem poświęcała się by wszystko było perfekcyjnie. Na tym stanowisku pracowała do momentu przejścia na emeryturę

portret Agnieszka Głuchowska

Wszyscy pracownicy na następcę wytypowali nauczyciela z naszej placówki – Panią Agnieszkę Głuchowską, która uzyskała poparcie zarówno ze strony pracowników jak i rodziców.

Od 2008 r. piastuje urząd dyrektora do chwili obecnej.

Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Siedlce.
 Przedszkole jest placówką publiczną. Siedzibą przedszkola jest budynek stanowiący własność Miasta Siedlce zlokalizowany w Siedlcach, na osiedlu Warszawskim, przy ul. Mazurskiej 6.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach. Bezpośredni nadzór sprawuje dyrektor przedszkola.

Przedszkole dysponuje 150 miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym, w sześciu grupach. Przedszkole zapewnia wychowanie, kształcenie i opiekę przez cały rok kalendarzowy w godzinach od 6.00 do 17.00.

Priorytetowym zadaniem naszego przedszkola jest wyznaczanie granic właściwego zachowania, umiejętności oceniania dobra i zła. Pomagają nam
w tym bajki i opowiadania czytane przez nauczycieli oraz zapraszanych gości
 w ramach akcji ,,Cała Polska Czyta Dzieciom” i programowi „Narodowy Program Czytelnictwa”.

Przybliżamy dzieciom wartości takie jak miłość, przyjaźń, uczciwość, poszanowanie godności drugiego człowieka.

Wrażliwość na piękno i dobro kształtujemy również poprzez wyjazdy do teatru i tworzenie własnych aranżacji bajek w formie widowisk słowno- muzycznych prezentowanych rodzicom i środowisku lokalnym.

Podkreślając rolę wychowania we wczesnym dzieciństwie traktujemy je jako fundament przyszłego, dorosłego życia.

Skupiając się na procesie wychowawczym obejmujemy nim zarówno wychowanie w przedszkolu jak i w domu rodzinnym. Staramy się współpracować z rodzicami, zachęcamy ich do uczestnictwa w życiu przedszkola.

Miejskie Przedszkole Nr 26 zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne.

Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania dla dobra dzieci. Nauczyciele systematycznie doskonalą swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach, konferencjach.

Rada pedagogiczna współpracuje z dyrektorem w ramach stałego procesu organizacji życia przedszkolnego.

Teren wokół przedszkola jest ogrodzony, właściwie zagospodarowany. Znajduje się na nim plac zabaw wyposażony w nowoczesny sprzęt do zabaw ruchowych zapewniający bezpieczeństwo dzieciom.

Plany pracy dostosowane są do aktualnych pór roku, świąt i wydarzeń środowiskowych.

Miesięczne plany pracy zawierają tematy kompleksowe, cele ogólne, opracowane są w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.