budynek przedszkola

Kadra

Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna,  dbająca o ciepłą, przyjazną atmosferę w przedszkolu. Wszyscy wychowawcy grup mają odpowiednie kwalifikację do pracy z dziećmi,
a także ciągle poszerzają swoją wiedzę o różne studia, kursy, warsztaty, kursy kwalifikacyjne aby jak najlepiej wykonywać swój zawód.

Nasi nauczyciele zobowiązani są dbać o wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej, m.in. poprzez: profesjonalne przygotowywanie się do zajęć, wykorzystywanie różnorodnych metod pracy z dziećmi, indywidualizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.

Dyrektor:
• Agnieszka Głuchowska – nauczyciel dyplomowany

Kadra pedagogiczna:

7 nauczycieli dyplomowanych, , 1 mianowanych, 4 nauczycieli początkujących

pedagog, psycholog, logopeda terapeuta SI

Kadra administracyjno- obsługowa :

Księgowa, intendent, 8 pomocy nauczyciela, 4 osoby pracujące w kuchni konserwator.