budynek przedszkola

Misja i wizja

Misja i wizja

Wizja

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”.
Janusz Korczak

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem
i możliwościami rozwojowymi.

Każde dziecko jest dla nas ważne! Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane
i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Misja

► Stwarzamy naszym wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.
► Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
► Dbamy o dobre samopoczucie dzieci, wzmacniamy poczucie własnej wartości oraz szacunku dla innych.
► Wychowujemy wrażliwego odbiorcę literatury i sztuki, umożliwiamy dzieciom prezentację ich osiągnięć w środowisku lokalnym.
► Zapewniamy wysokiej jakości edukację dla dzieci prowadzoną przez kompetentnych nauczycieli.
► Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.
► Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność.
► Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
► Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych.
► Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesów, ale również do radzenia sobie z porażkami.
► Preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka.
► Dbamy o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku oraz upowszechniania swoich osiągnięć.
► Jesteśmy otwarci na propozycję i oczekiwania rodziców oraz ich aktywne włączanie się w realizację przyjętych zadań.
► Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki ( imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców, dni otwarte dla rodziców dzieci nowo przyjętych)